1545

فولاد 1545

(فولاد ابزار کربنی)

نام های دیگر :

 • C105W1
 • 1.1545
 • RB10
 • K990
 • EZH
 • C100KU
 • 1880
 • U10A1
 • IASC1545
 • 1545S
 • T72301(UNS)

فولاد ابزار کربنی 1.1545 دارای سختی پذیری کم (پوسته ای) با سختی سطح بیشتر نسبت به فولاد ابزار کربنی 1.1525 و همچنین مقاومت سایشی متوسط رو به پائین، اعوجاج زیاد و چقرمگی و قابلیت ماشین کاری خیلی خوب می باشد، و از آن می توان در ساخت قالب های برش و پانچ، تیغه های برشی و قالب های برجسته کاری توخالی و توپر و موارد مشابه دیگر استفاده نمود.

دارای سختی پذیری کم (پوسته ای) با سختی سطح بیشتر نسبت به فولاد 1.1525 و همچنین مقاومت سایشی متوسط رو به پائین، اعوجاج زیاد و چقرمگی و قابلیت ماشین کاری خیلی خوب

مناسب برای ساخت قالب های برش و پانچ، تیغه های برشی و قالب های برجسته کاری توخالی و توپر

با 66390505 تماس بگیرید

مشاوران ما با افتخار همیشه در کنار شما مشتریان عزیز خواهند بود.