فولادهای ابزاری گرم کار

 

فولادهای ابزاری گرمکار به دو گروه عمده تقسیم می شوند. عنصر اصلی گروه اول مولیبدن و گروه دوم تنگستن است. فولادهای مولیبدن دار معمولاً چقرمگی و مقاومت به شوک حرارتی بهتری نسبت به گروه تنگستن دار، از خود نشان می دهند.

به همین دلیل می توانند با آب سرد شوند، (این عمل باعث ایجاد شوک حرارتی می شود). فولادهای تنگستن دار مقاومت به نرم شدن وخستگی حرارتی بهتری از خود نشان می دهند، اما به خاطر چقرمگی پایین، کاربردهای آنها خاص و محدود می باشد. ابزار ساخته شده از فولاد گرمکار عموماً بایستی درمدتی طولانی، تنش های مکانیکی شدید همراه با تغییرات تنش های حرارتی را تحمل نماید.

به طور کلی فولادهای ابزار گرم کار باید از خواص زیر برخوردار باشند:

  • مقاومت در برابر تغییر شکل در طول عملیات حرارتی
  • استحکام کششی گرم بسیار زیاد
  • مقاومت به ضربه خوب
  • مقاومت به سایش در دمای بالا
  • مقاومت در برابر شوکهای حرارتی
  • قابلیت ماشینکاری خوب

مهمترین انواع فولادهای ابزاری گرم کار

2344

2344

2714

2714

با 66390505 تماس بگیرید

مشاوران ما با افتخار همیشه در کنار شما مشتریان عزیز خواهند بود.